2014-11-23

Rada Gminy Trąbki Wielkie

 


 

Biuro Rady Gminy Trąbki Wielkie
Katarzyna Czyż
e-mail: katarzyna.czyz@trabkiw.ug.gov.pl
tel. 58 683-70-23, fax. 58 682-83-19

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński
      przyjmuje interesantów w środy, od godziny 15:00 do 15:45
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Czerwiński
      przyjmuje interesantów w czwartki, od godziny 15:00 do 15:45

 

Uwaga! Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 05.12.2018 został odwołany z przyczyn zdrowotnych.

 


 

 

Skład Rady Gminy Kadencja 2018-2023

1. Zbigniew Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy
2. Marek Czerwiński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Władysław Kanka
4. Ryszard Budzyński
5. Wioletta Frydrych
6. Sławomir Mazurek
7. Wiesław Keler
8. Krystian Sadowski
9. Zbigniew Gębka
10. Marian Płotka
11. Jan Selka
12. Roman Olszewski
13. Michał Studziński
14. Justyna Perka
15. Grzegorz Żukowski

 

 

Skład Rady Gminy Kadencja 2014-2018

1. Zbigniew Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy
2. Józef Sroka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Marek Czerwiński
4. Ryszard Budzyński
5. Wioletta Frydrych
6. Mariola Łabędzka
7. Wiesław Keler
8. Andrzej Klonowski
9. Karol Kusaj
10. Marian Płotka
11. Jan Selka
12. Anna Stosio
13. Michał Studziński
14. Adam Zarzycki
15. Piotr Zarzycki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się